na wybory

Kandydaci i ich programy​

Wszystkie informacje pochodzą z oficjalnych, ogólnodostępnych stron i serwisów komitetów wyborczych, pogłębionych o treści z oficjalnych wystąpień kandydatów. Zebraliśmy je dla Was z uwagą, maksymalnie obiektywnie przedstawiając w jednym miejscu, żebyście mogli wyrobić sobie zdanie. Powodzenia i Wam, i kandydatom.

Alfabetyczna lista kandydatów

Biedroń Robert

Informacje
 • Lat 44
 • wykształcenie wyższe politologiczne
 • poseł do Parlamentu Europejskiego
 • zamieszkały w Warszawie
 • członek Wiosny Roberta Biedronia
Program

Wielu młodych ludzi wciąż wyjeżdża za granicę, żeby tam uzbierać na mieszkanie. Dlaczego nie mają na to szans w Polsce? Ja wyjeżdżałem zarabiać na Zachód w latach 90., jako młody chłopak. Minęło 30 lat, a młodzi wciąż muszą wyjeżdżać by żyć godnie. Tak dalej być nie może! Prawo do mieszkania gwarantuje nam wszystkim artykuł 75. polskiej Konstytucji. Ja traktuje konstytucję bardzo poważnie! Chciałbym, i to na naprawdę jest możliwe, żeby już za parę lat młodzi ludzie, którzy chcą się usamodzielnić lub założyć rodzinę mogli pójść do urzędu gminy, złożyć wniosek i po kilku miesiącach odebrać klucze do własnego mieszkania.

Ochrona prawa pracy powinna być rozszerzona na wszystkich pracowników, również tych zatrudnionych na inne umowy niż umowy o pracę.
Moim postulatem jest zwiększenie wsparcia na rozwój i innowacje do 2% PKB. To długo oczekiwana zmiana, która sprawiłaby, że w końcu znalazłyby się pieniądze na rozwój uczelni.
Któż jak nie samorządowcy wie jak gospodarować każdą złotówką, któż jak nie wy jest najbliżej wśród obywateli. Wy stanowicie sól ziemi, wy wiecie jakie inwestycje są potrzebne, wy wiecie jak zarządzać samorządem.
Dziś Polska stoi węglem, który się kończy – wbrew marzeniom obecnego prezydenta. Palimy więc węglem z Rosji. A przecież te rekordowe pieniądze, które za niego płacimy idą na antypolską propagandę Putina. Polska potrzebuje planu na niezależność energetyczną. Dlatego moim celem będzie, byśmy stali się liderem zielonej transformacji w naszej części Europy. Już dziś zapowiadam – jeśli zostanę wybrany, to za rok, w 2021 roku zorganizuję duży, europejski szczyt klimatyczny. Ale nie taki, jaki organizował obecny prezydent, na którym pokazuje się dekoracje z węgla.
To będą wybory, w których zdecydujemy o tym, czy będziemy osamotnieni w Europie, rządzeni przez politycznych cyników. Czy zrobimy krok do przodu i staniemy się nowoczesnym, dumnym, europejskim państwem dobrobytu. Będę regularnie zwoływał posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w której zasiadać będą wszystkie partie, a także wszyscy byli prezydenci i premierzy, z których doświadczenia chcę korzystać. BBN będzie regularnie publikować BBN raporty dotyczące działań propagandowych wymierzonych przeciwko Polsce. Przygotuję strategię “Bezpieczna Polska 2020” i stworzę Centrum Rozwoju Wojska Polskiego.

Jako członek Parlamentu Europejskiego, a wcześniej Rady Europy, zawsze będę zabiegał o to, żeby nasza gospodarka integrowała się z gospodarką UE, ale także, żebyśmy integrowali nasze prawa, żeby Polki miały takie same prawa, jak Francuzki czy Niemki. A dzisiaj tak nie jest, bo piekło kobiet, także utrzymywane przez tych wszystkich konserwatystów, niestety nadal funkcjonuje. Żeby Polska także była krajem świeckim, a dzisiaj niestety nie jest, bo oni są strażnikami tego układu. Będę zabiegał także o to, o co dzisiaj progresywni prezydenci, premierzy walczą, o wielki, nowy plan Marshalla dla Europy.

Pięć lat rządów PiS pokazało, że ta władza nie rozumie zagrożeń współczesnego świata. Wojny informacyjne, ataki propagandowe, konflikty zbrojne – przed tym nie obronią nas Wojska Obrony Terytorialnej. Żyjemy w dość niespokojnych czasach (…) Do starych zagrożeń geopolitycznych, doszły nowe – związane z cybeatakami i dezinformacją. (…) Brexit jest po części właśnie efektem wielkiej kampanii dezinformacyjnej. (…) Stworzymy cyberarmię, która będzie dbała o cyberbezpieczeńśtwo (…) co roku będę publikował raport przygotowany przez specjalistów z BBNu dotyczący działań propogandowych wymierzonych w Polskę, żeby każdy obywatel wiedział jakich źródeł i jakich mechanizmów trzeba unikać, jakie strony intermetowe sieją antypolską, antyunijną propagandę.

Źródła
 1. Strona kandydata https://robertbiedron.pl/ dostęp z 3.06.2020
 2. Twitter Roberta Biedronia Data obietnicy: 2020-03-12 dostęp z 3.06.2020
 3. Konwencja w Świdnicy – Bezpieczna Polska https://www.facebook.com/watch/live/?v=235115334150515&ref=watch_permalink dostęp z 3.06.2020
Uznany za zarejestrowanego 10 czerwca 2020 r

Bosak Krzysztof

Informacje
 • Lat 37
 • wykształcenie średnie
 • poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • zamieszkały w Warszawie
 • członek Konfederacji Wolność i Niepodległość
Program
Od wielu lat obserwujemy w Polsce i wielu innych krajach próby podważania fundamentalnej cywilizacyjnej roli małżeństwa i rodziny. Polska Konstytucja powinna zneutralizować te próby poprzez jednoznaczne wykluczenie prawnego uprzywilejowania lub uznawania jakichkolwiek innych związków – partnerskich, konkubinatów, homoseksualnych, etc. (…) Konstytucja powinna wskazywać obok macierzyństwa także ojcostwo jako szczególną wartość, zasługującą na wsparcie i ochronę państwa. Należy także wprowadzić konstytucyjny wymóg, by prawo podatkowe uwzględniało dobro dzieci poprzez przyznanie ulg rodzicom, którzy ponoszą koszty ich wychowania. (…) Jednym z fundamentów ładu konstytucyjnego musi być uznanie pełnego prawa każdego człowieka do życia.

Konstytucja powinna gwarantować prawdziwą swobodę zawierania umów i ograniczać do minimum czas i liczbę kontroli u przedsiębiorcy. Każdemu należy zagwarantować prawo do urzędowej, wiążącej wykładni przepisów, które musi stosować. Konstytucja powinna też zagwarantować każdemu prawo korzystania z klauzuli sumienia.

Fakt upodmiotowienia szkoły, która w przygniatającej większości jest w tej chwili zależna od władz samorządowych i Ministerstwa, to po prostu upodmiotowienie polityków. Natomiast upodmiotowienie szkoły jest alternatywą dla upodmiotowienia obywateli i rodziny. Danie im rzeczywiście, na przykład poprzez bon edukacyjny, rzeczywistej możliwości wyboru, zakładania niedużych szkół, co jest w tej chwili zablokowane, wyboru programu nauczania, wyboru ścieżki edukacji własnych dzieci, bo dzieci są bardzo różne, wymagają różnego podejścia.

Nowa Konstytucja powinna zawierać nakaz dążenia do lokowania poza Warszawą urzędów, które nie wymagają dla swojego funkcjonowania bezpośredniej bliskości parlamentu lub rządu.

Polskie złoża surowców naturalnych stanowią dobro wspólne i własność narodu. Eksploatacja złóż powinna przynosić zysk dla państwa i przyczyniać się do dobrobytu obywateli. Państwo prowadząc politykę wydobywczą powinno mądrze reagować na koniunkturę na rynkach surowców i rozwój technologii.

W przypadku zagrożenia zdrowia i życia każdy Polak powinien mieć prawo do obrony koniecznej, nawet gdy obrona ta przekroczy zasadę proporcjonalności. (…) Ułatwienie dostępu do broni powinno przyczynić się do bezpieczeństwa rodzin w myśl zasady „mój dom – moja twierdza”.

Własność prywatna, wolna przedsiębiorczość i rynkowa konkurencja to podstawowe warunki rozwoju gospodarczego. Konstytucja winna realnie gwarantować swobodę prywatnej inicjatywy obywateli oraz przywrócić w Polsce wolność gospodarczą. Należy wprowadzić zasadę, że przedsiębiorca ma pełną swobodę w doborze współpracowników, kontrahentów, pracowników i klientów – według własnych, suwerennych kryteriów. Całe prawo gospodarcze musi zostać radykalnie uproszczone.

Unia Europejska i inne organizacje międzynarodowe od wielu lat systematycznie rozszerzają swoje kompetencje kosztem suwerenności państw narodowych. Polska Konstytucja powinna postawić jednoznaczne granice temu procesowi. Prymat Konstytucji jako najwyższego prawa należy wzmocnić wyraźnym stwierdzeniem o nadrzędności Konstytucji względem wszystkich innych aktów prawnych, w tym umów międzynarodowych.

Źródła
 1. Nowy Porządek – Tezy Konsytycyjne https://bosak2020.pl/wp-content/uploads/Bosak2020_NowyPorzadek.pdf dostęp z 3.06.2020
 2. Debata prezydencka w Newsweeku https://www.newsweek.pl/polska/debata-prezydencka-newsweeka-wybory- prezydenckie-2020-kto-bierze-udzial/v19lmtm dostęp z 3.06.2020
Uznany za zarejestrowanego 8 czerwca 2020 r.

Duda Andrzej Sebastian

Informacje
 • Lat 47
 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • zamieszkały w Warszawie
 • nie należy do partii politycznej
Program
Polacy muszą mieć pewność, że programy społeczne, jak 500+ czy 13. emerytura, które stały się częścią ich domowych budżetów, będą nadal wypłacane. (…) W trudnych czasach potrzeba polityków, którzy potrafili wywiązać się z obietnic. Państwo zaś potrzebuje koła zamachowego dla gospodarki. Programy społeczne, które zapowiedziałem w moim programie wyborczym z 2015 r., zostały zrealizowane podczas pierwszej kadencji, napędziły konsumpcję i sprawiły, że bogacili się nie tylko Polacy, ale urosła cała gospodarka.
Dobre funkcjonowanie gospodarki to nie tylko podtrzymywanie dobrej koniunktury, dzięki transferom do domowych budżetów Polaków, które napędzają konsumpcję. Polska potrzebuje planu, by ochronić się przed skutkami światowej pandemii, która uderzyła również w gospodarkę. W tym czasie potrzeba szybkich i skutecznych działań. Dzięki dobrej współpracy z rządem udało się przeprowadzić dwa etapy tarczy antykryzysowej, chroniącej przedsiębiorców i miejsca pracy. Na tym nie można zaprzestać. Jestem gotów wykorzystać swoje doświadczenie w drugiej kadencji mojej prezydentury.
Rozumiejąc, jak dużym obciążeniem jest początek roku szkolnego i związane z nim wydatki, wprowadzono program Dobry Start, w ramach którego na każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny przeznaczono jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Dobry Start to inwestycja w edukację polskich dzieci. Z programu skorzystało 4,4 mln uczniów i wydatkowano 1,3 mld zł.
Kluczowa jest spójność terytorialna, która zakłada równe szanse dla wszystkich Polaków, niezależnie od miejsca zamieszkania. Dostrzegając problem depopulacji, bardzo ważna staje polityka pobudzania wewnętrznego każdego z regionów. To właściwy kierunek rozwoju dla naszej gospodarki, który zamierzam dalej wspierać podczas mojej służby dla Rzeczypospolitej.

W dzisiejszych czasach równie ważne jak leczenie jest zapobieganie. Stąd program walki ze smogiem, który wspiera termomodernizację budynków jednorodzinnych, jak i na wymianę źródeł ciepła (na bardziej ekologiczne). Do 2029 r. przeznaczymy 103 mld zł dofinansowania, które zapewni Polakom ciepły dom i niższe rachunki. Dalszego rozwoju wymaga system gospodarowania odpadami, który, ze względu na regulacje zewnętrzne, odbija się negatywnie w rachunkach Polaków – w tym zakresie potrzeba mądrej polityki uwzględniającej również odpowiedzialność producentów za wytworzone produkty. Polska powinna być zielonymi płucami Europy. Dbajmy o nasze lasy. Nadal chcę wspierać program zalesiania.

Polska jest dzisiaj dostarczycielem i beneficjentem bezpieczeństwa sojuszniczego. Siły NATO i wojska amerykańskie powinny pozostać w naszym kraju i rozwijać swoją obecność, jako gwarancja współdziałania w obronie naszego kraju. Bezpieczeństwo ekonomiczne będę realizował poprzez wspieranie dywersyfikacji dostaw surowców do Polski, która ma szansę, już za kilka lat, całkowicie uniezależnić nas od jednego dostawcy, ale także poprzez rozwój własnych, regionalnych i europejskich zdolności produkcyjnych po to, by skrócić łańcuchy dostaw, co okazało się czynnikiem krytycznym w czasie pandemii. Będę także działał na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowotnego Polaków.

Dzięki polityce gospodarczej realizowanej w ostatnich latach, Polska awansowała jako pierwszy kraj z Europy Środkowo-Wschodniej do grona krajów rozwiniętych. Inwestycjom w społeczeństwo towarzyszył spadek długu publicznego oraz zmniejszenie deficytu budżetu państwa. Obserwowano systematyczne umacnianie polskiego złotego, co pozwalało polskim przedsiębiorstwom na efektywną międzynarodową wymianę handlową. Skutecznie uszczelniono system podatkowy i ograniczono lukę VAT, co nie tylko oznaczało dodatkowe wpływy do budżetu państwa, ale również wyrównanie szans na rynku dla uczciwych przedsiębiorców.

Wszystko to, co wydarzyło się w latach 2015-2020 było zapisane w moim poprzednim programie wyborczym. Mimo problemów zewnętrznych, takich jak pandemia, jesteśmy dziś, jako państwo, w znacznie lepszym punkcie wyjścia niż wtedy, gdy obejmowałem urząd. Odwiedzając, jako pierwszy prezydent, wszystkie powiaty, spotykam się z ludźmi i wiem, jak wiele jest jeszcze do zrobienia.

Źródła
 1. Strona kandydata https://andrzejduda.pl/program dostęp z 2.06.2020
Uznany za zarejestrowanego 8 czerwca 2020 r.

Hołownia Szymon Franciszek

Informacje
 • Lat 43
 • wykształcenie średnie
 • wykonujący zawód publicysty, miejsce pracy: własna działalność gospodarcza
 • zamieszkały w Otwocku
 • nie należy do partii politycznej
Program
Będę wspierał działania antyprzemocowe, przede wszystkim te chroniące prawa kobiet, które doznają krzywdy ze strony łamiących elementarne zasady współżycia społecznego małżonków, a także prawa dzieci, które nie zaznają w rodzinach opieki, a przemocy i znieważania. Granicą – czerwoną linią – jest przemoc pod każdą postacią: fizyczna, psychiczna, finansowa, seksualna, praktyki wymierzone w godność i integralność psychiczną.
Praca jest nie tylko miejscem zarabiania pieniędzy, lecz także centralną wartością społeczną, przestrzenią i mechanizmem tworzenia wspólnoty, doświadczania kultury demokratycznej – albo jej zaprzeczenia. Jeśli miliony pracujących doświadczają dziś folwarcznych relacji, nie dziwmy się kryzysowi demokracji w Polsce, w Europie czy na świecie. To jasne, że prezydent nie może, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, uzdrowić relacji w tysiącach polskich firm. Jednak chciałbym – i mam w planach – przyznawać prezydenckie laury tym firmom, zwłaszcza średnim i małym, które oprócz rynkowego sukcesu, budują też ład społeczny, mogąc pochwalić się standardami społecznej odpowiedzialności biznesu na miarę XXI wieku: dobrymi relacjami z pracownikami i pracownicami, klientkami i klientami, dostawcami, lokalną społecznością i środowiskiem naturalnym.
„Nauczanie” musi zostać zastąpione przez „uczenie się”. Polska szkoła, wymęczona absurdalnymi reformami ostatnich lat, potrzebuje niewielkich strukturalnych rewolucji, a otwartości na innowacje edukacyjne i odejścia od chorej rywalizacji, zabijającej w młodych ludziach to, co w nich najlepsze. Państwo musi zaufać, że nauczycielki i nauczyciele wraz z rodzicami i samorządami lepiej niż odgórne nakazy ukształtują praktykę nauczania, dzięki której polską szkołę będą opuszczać świadomi, otwarci i przygotowani na współczesne wyzwania obywatele i obywatelki.
Moim marzeniem jest stworzenie równowagi ustrojowej poprzez nadanie Senatowi statusu izby samorządowej, reprezentującej gminy i powiaty. Marzę o takiej reformie samorządu powiatów i województw, która osłabi wpływ partii, a wzmocni rolę jednostek samorządowych wchodzących w ich skład. Wiem, że moment konstytucyjny, umożliwiający takie zmiany jeszcze nie nadszedł, że poziom wzajemnej nieufności jest zbyt duży. Ale wiem też, że powinniśmy być na taką chwilę przygotowani, a projekty rozwiązań – przedyskutowane. Inaczej taki moment, rzadki przecież w naszej historii, zmarnujemy
Ze względu na wagę, jaką przywiązuję do polityki klimatycznej, uważam, że powinniśmy optymalnie wykorzystywać naszą obecność w Unii dla wsparcia transformacji energetycznej w naszym kraju. Polska powinna dołączyć do Europejskiego Zielonego Ładu, nawet wówczas, gdy ten akces będzie wiązał się z koniecznością dostosowania jego reguł do sytuacji kraju, który w sferze ekologii ma liczne opóźnienia i bariery adaptacyjne.
Priorytetowym celem prezydenta powinno więc być dziś nie tylko odbudowy-wanie pozycji Polski jako wiarygodnego członka NATO i struktur wojskowych UE, lecz także – na własnym podwórku – dbanie o całościowe, adekwatne do czasów myślenie o bezpieczeństwie narodowym. Współczesnych konfliktów nie wygrywa ten, kto sformuje więcej jednostek lekkiej piechoty, a ten, kto wie, jak ważną rolę pełni dziś wywiad elektroniczny zbudowany na miarę współczesnych zagrożeń, kto potrafi zidentyfikować zagrożenie daleko od naszego terytorium, kto ma czym i jak oddziaływać na agresora – jeszcze zanim ów wtargnie w granice Rzeczpospolitej.
Sektor publiczny nie będzie sprawnie funkcjonował, jeśli dobrze mieć się nie będzie polska gospodarka. Rysujący się powoli na horyzoncie okres spowolnienia jeszcze w tym roku postawi przed nami nowe wymagania. Polscy przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie nie mogą bać się, że w tych warunkach staną się pierwszą ofiarą szukania przez rząd środków na utrzymanie transferów socjalnych. Rolą prezydenta jest przywrócenie stabilnej atmosfery prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególną troską powinien przy tym otaczać małe i średnie (często rodzinne) firmy, wytwarzające ponad 50 proc. naszego PKB – powinny one mieć stałe miejsce w udającym się w zagraniczne delegacje prezydenckim samolocie.
…A przecież jesteśmy państwem, które musi z największą powagą traktować zagadnienia międzynarodowe. Nie tylko dlatego, że ich lekceważenie doprowadziło nas kiedyś do zguby, nie tylko dlatego, że w wieku XX staliśmy się ofiarą dwóch sąsiadów i dwóch totalitaryzmów. Także dlatego, że nasza przyszłość w znacznej mierze zależy od miejsca, jakie zdobędziemy sobie w strukturach Zachodu i od spójności tych struktur. Bardziej niż inni powinniśmy być więc zainteresowani nie tylko ekonomicznym, lecz także politycznym, militarnym i dyplomatycznym współdziałaniem państw Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego.
Źródła
 1. Nowy Prezydent – wizja i konkrety prezydentury https://holownia2020.pl/NowyPrezydent.pdf dostęp z 2.03.2020
Uznany za zarejestrowanego 8 czerwca 2020 r.

Jakubiak Marek

Informacje
 • Lat 61
 • wykształcenie średnie
 • wykonujący zawód menadżera, miejsce pracy: Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o.
 • zamieszkały w Warszawie
 • nie należy do partii politycznej
Program
Małżeństwa homoseksualne (…) konstytucja określa, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny i nie ma co tutaj dyskutować na ten temat.
nie znaleziono odpowiedzi na dane hasło
nie znaleziono odpowiedzi na dane hasło
nie znaleziono odpowiedzi na dane hasło
nie znaleziono odpowiedzi na dane hasło
(…) 2,5% PKB skierowane na dozbrojenie Rzeczypospolitej. Z 40 tys. żołnierzy za Platformy Obywatelskiej dzisiaj mamy 140 tys. Jeżeli to jest zły kierunek, to pytam: który dobry jest kierunek? Potrzebna jest na broń pancerna, i do zwalczania siły żywej, i siły pancernej. nie ma takiej opcji dzisiaj w Europie znaleźć sojuszników, którzy powiedzieliby w odpowiedzialny sposób, że obronią Polskę (…) Jak się sami nie obronimy, to nikt nas nie obroni.
Jak wrócić do wysokiego tempa rozwoju z ostatnich lat? Czy to jest realne, i w jakiej perspektywie czasowej? – (…) My, przedsiębiorcy potrzebujemy pomocy już teraz, bo umieramy na waszych oczach. Jeżeli przedsiębiorcy nie będą wpłacać podatków to państwo nie będziemy miało pieniędzy na utrzymanie swoich podstawowych cech, a więc: lecznictwa, całego aparatu skarbowego. Przedsiębiorca nie jest wrogiem. Nas to spotkało wszyscy siedzimy w domach, nie ma popytu, a więc nie ma podaży. (..) Powinniśmy czynnie zabiegać o reformy.
(…) Ja bym nie chciał żyć w państwie, które bezpośrednio podlega dyktatowi Unii Europejskiej zarządzanej przez Niemcy i Francję. I nie wynika to z niczego innego jak z doświadczeń, które Polska ma dosyć bogate w tej sytuacji.
Źródła
 1. Debata Prezydencka 2020 https://www.youtube.com/watch?v=B- JkbvOgdLE&feature=youtu.be&t=1083
  Data obietnicy: 2020-05-07
  dostęp z 3.06.2020
Uznany za zarejestrowanego 10 czerwca 2020 r

Kosiniak-Kamysz Władysław Marcin

Informacje
 • Lat 38
 • wykształcenie wyższe medyczne
 • poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • zamieszkały w Krakowie
 • członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
Program
Dostęp do własnego lokum to dziś olbrzymi problem dla polskich rodzin. Wiele z nich nie stać na zaciągnięcie kredytu na ten cel. Dlatego potrzebny jest program wsparcia zakupów i budowy domów i mieszkań dla młodych małżeństw. Budżet państwa sfinansuje do 50 000 zł „wkładu własnego”, aby można było zaciągnąć kredyt na pierwsze własnościowe mieszkanie. Takie rozwiązanie będzie zachętą ułatwiającą podjęcie przez młodych ludzi decyzji o założeniu rodziny czy powrocie z emigracji zarobkowej.
Dziś młodzi, rozpoczynający działalność przedsiębiorcy korzystają z dotacji z Urzędu Pracy, która wynosi około 20 000 zł. Dla wielu to zbyt niska kwota, gdyż koszty związane z działalnością gospodarczą, szczególnie dla małych firm stale rosną. Żeby podtrzymać trend rozwojowy nowych firm zakładanych przez młodych ludzi, jako Prezydent RP złożę projekt ustawy, w którym zaproponuję podniesienie kwoty bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności i stworzenie miejsca pracy do 50 000 zł.
Samorządy mają obecnie wielkie problemy ze sfinansowaniem wielu zadań, nie tylko własnych, ale też zleconych. Przykładem jest subwencja oświatowa, która nie wystarcza na pokrycie Praca: Edukacja: Samorząd: Klimat: Bezpieczeństwo w całości zapotrzebowania na wypłaty pensji nauczycieli. Państwo powinno przejąć całą odpowiedzialność za wypłacanie pensji dla nauczycieli, dzięki czemu samorządy nie będą musiały w to angażować własnych pieniędzy, które będzie można przeznaczyć na inne ważne cele, w tym te związane z zajęciami pozalekcyjnymi i sportem dla dzieci i młodzieży.
Deklaruję, iż jako Prezydent RP, będę zawsze blisko ludzi, a urzędnicy mojej Kancelarii będą dostępni dla obywateli w Filiach Kancelarii Prezydenta w każdym z 49 byłych miast wojewódzkich. Do ich zadań będzie należała pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów Polaków poprzez porady prawne, nakreślenie ścieżki postępowania w danej sprawie i bezpośrednie wsparcie w kontakcie z organami państwa i samorządu.

Jestem zwolennikiem systematycznego odchodzenia od węgla jako głównego surowca energetycznego polskiej gospodarki. Naszym celem jest 50% udział OZE w polskim miksie energetycznym do 2030 roku. Nie może się to jednak odbywać kosztem tych regionów kraju, które swój rozwój opierały dotąd głównie na złożach tego surowca. Powinny się stać one nowymi zagłębiami przemysłowymi, w których główną rolę będą odgrywały produkcja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W ten sposób Śląsk i inne zagłębia węglowe przejdą ewolucję z generujących największe koszty klimatyczne regionów do liderów zielonej energii.

Nasze bezpieczeństwo militarne opiera się na NATO i ścisłej współpracy wojskowej z USA. Należy oczywiście pogłębiać relacje z rządem amerykańskim, dlatego jako Prezydent RP zadbam o dobre kontakty ze wszystkimi aktorami amerykańskiej sceny politycznej, a przede wszystkim poprawię relacje z europejskimi członkami sojuszu. Będę również zabiegał o zwiększenie stałej obecności wojsk USA w Polsce oraz o wzmocnienie tzw. „Wschodniej Flanki NATO”.
Sprawując urząd Prezydenta RP, będę działał na rzecz zwiększenia współpracy gospodarczej z Chinami, oraz z drugim bardzo ważnym państwem tego regionu – Indiami. Wzmocni to nie tylko naszą pozycję w polityce gospodarczej i wyznaczaniu nowych jej kierunków, ale też zwiększy bezpieczeństwo.
Chcę dać nadzieję przyszłym pokoleniom Polaków, że sprawiedliwsza i bardziej przyjazna Polska jest możliwa. Wierzę, że wspólnie możemy zbudować Polskę przyszłości, opartą na dialogu i tolerancji, gdzie każdy będzie czuł się dobrze. Mam w sobie głębokie przekonanie, że pomimo różnic, które nas dzielą, zawsze jesteśmy w stanie osiągnąć porozumienie w najważniejszej sprawie, która wszystkich powinna łączyć – tą sprawą jest Polska.
Źródła
 1. Nadzieja dla Polski – program wyborczy
  http://kosiniakkamysz.pl/wp-content/uploads/2020/03/WKK202_PROGRAM.pdf
  dostęp z 3.06.2020
 2. Plan dla Polski
  https://kosiniakkamysz.pl/plandlapolski/
  dostęp z 3.06.2020
Uznany za zarejestrowanego 8 czerwca 2020 r.

Piotrowski Mirosław Mariusz

Informacje
 • Lat 54
 • wykształcenie wyższe historyczne
 • wykonujący zawód nauczyciela akademickiego, miejsce pracy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej
 • zamieszkały w Lublinie
 • członek Ruchu Prawdziwej Europy - Europa Christi
Program
Oczywiście program 500 plus moim zdaniem jest bardzo dobry i pomógł wielu rodzinom. Jakkolwiek nawet osoby, które ten program chwalą i z niego korzystają, uważają, że trzeba by troszeczkę zróżnicować. Idzie tylko o to, że ci, którzy zarabiają miliony nie są uprawnieni de facto do pobierania 500 plus, a przynależy się to wszystkim. Także oni teraz biorąc oczywiście nie podpadają pod żaden zarzut, ale idzie tylko o to, aby jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać tenże program.
Łączę rolę głowy państwa z aktywnością, na przykład w obronie przedsiębiorców. Obniżenie podatków uznaję za niezbędne. Zamierzam o nie walczyć.
Jak już wspomniałem, w swojej pracy naukowo-dydaktycznej wspierałem także kultywowanie pamięci o Polakach pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Tym bardziej uważam za rzecz słuszną i przyłączam się do Państwa apeli, żeby ta tematyka była w szerszym zakresie obecna w polskiej edukacji, na wszystkich jej poziomach.
Prezydent może pytać, a nawet ingerować we wszystkie sprawy, nawet samorządowe. Gdy zostanę wybrany prezydentem, to ja będę pytał i naciskał na premiera, parlament, Polski Rząd czy widzą taki problem i czy można go oczywiście zawęzić. Nie tylko tutaj na lubelszczyźnie widzimy urząd marszałkowski, w którym biega mnóstwo urzędników w poszukiwaniu jakiegoś zajęcia, że tak powiem. Zatrudnia się osoby z nadania również politycznego (…) Oczywiście powinny to być urzędy jak najbardziej sprawne tylko z podstawową liczbą pracowników.

Strategia przedstawiona przez obecną szefową KE polega na dekarbonizacji. Byłem obserwatorem unijnej sesji o nazwie „No carbon”, czyli żadnego węgla. Jednak przecież węgiel jest jednym z najtańszych surowców energetycznych a Polska ma go dużo. Jeśli zgodzimy się na realizację tych celów Unii, to staniemy się niekonkurencyjni. Oczywiście troszczmy się o środowisko naturalne, ale w sposób zdroworozsądkowy, żeby nie doprowadzić do upadku naszej gospodarki. Są przecież nowoczesne, niskoemisyjne elektrownie węglowe i w tę stronę należy iść. Strategia nakreślona przez UE jest szkodliwa dla Polski.

Polska armia powinna być uzbrojona jak najszybciej. Najlepiej, aby to był polski sprzęt, ale jeśli nie to trzeba myśleć kompleksowo. (…) jeśli kupujemy od jakiegoś państwa broń to musimy sobie zdawać sprawę, że oni mogą nią sterować spoza naszych granic. Dlatego oprócz tego czy ta broń jest sprawna i dobra, a to jest kluczem, trzeba patrzeć czy wytwarzają ją nasi sojusznicy, jak tak to jaka jest tego cena.
W tej chwili w gospodarce najlepiej powodzi się bankom. Także w przypadku tarczy antykryzysowej banki zyskują. Tak dalej być nie może. Obywatele polscy, przedsiębiorcy są gnębieni wysokimi podatkami. Dlatego zapowiedziałem oraz zapowiadam, że jak zostanę prezydentem Polski to obniże podatki. Jako prezydent Polski powiem stop nowym podatkom. I jako prezydent Polski deklaruję, że nie podpiszę żadnej ustawy podwyższającej podatki.
Unia Europejska została porwana przez polityków lewicowych, liberalnych i komunistycznych. My chcemy powrócić do normalności, czyli do chrześcijańskich korzeni, do takich postaci jak Alcide de Gasperi, Robert Schuman, Jean Monnet czy Konrad Adenauer. Dwóch z nich jest kandydatami na błogosławionych Kościoła katolickiego.
Źródła
 1. Wywiad Agnieszki Budner i Michała Nieckarza z Mirosławem Piotrowskim, kandydatem na prezydenta Polski – https://www.youtube.com/watch?v=24qlkBRvw0I&feature=emb_logo Data obietnicy: 2020-05-08 dostęp z 3.06.2020
 2. Koło Naukowe Publicystki Politologicznej – Rozmowa z Mirosławem Piotrowskim – https:// portalpolityczny.home.blog/2020/05/08/rozmowa-z-miroslawem-piotrowskim/ dostęp z 3.06.2020
 3. Debata Prezydencka 2020 – https://www.youtube.com/watch?v=B- JkbvOgdLE&feature=youtu.be&t=1083 dostęp z 3.06.2020
 4. Prof. Piotrowski w odpowiedzi Narodowemu Forum Kresowemu https://piotrowski.org.pl/prof- piotrowski-w-odpowiedzi-narodowemu-forum-kresowemu,2500.html dostęp z 3.06.2020
 5. Prof. Piotrowski w Radiu WNET: Prezydent obrońcą obywatela – https://piotrowski.org.pl/prof- piotrowski-w-radiu-wnet-prezydent-obronca-obywatela,2482.html dostęp z 3.06.2020
 6. Prof. Piotrowski: Obniżenie podatków niezbędne https://piotrowski.org.pl/prof-piotrowski-w-radiu-wnet-prezydent-obronca-obywatela,2482.html dostęp z 3.06.2020
Uznany za zarejestrowanego 8 czerwca 2020 r.

Tanajno Paweł Jan

Informacje
 • Lat 44
 • wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania
 • wykonujący zawód przedsiębiorcy, miejsce pracy: IAM4U.pl Sp. z o.o.
 • zamieszkały w Warszawie
 • nie należy do partii politycznej
Program
nie znaleziono odpowiedzi na dane hasło
(…) Prezydent powinien zawsze myśleć o tym, że to ludzie przedsiębiorczy napędzają dobrobyt w tym kraju. (…) Na rynku pracy mieliśmy ostatnio gigantyczną konkurencję ze strony pracodawców, czyli mieliśmy tzw. rynek pracownika. To dzięki osobom przedsiębiorczym w Polsce, które tak rozwinęły swoje biznesy, że walczyły o tego pracownika. Rosły pensje, ponieważ konkurencja firm była duża, podaż polskich pracowników mała. Trochę się posilaliśmy pracownikami z zagranicy, ale to mimo wszystko nie zahamowało wzrostu pensji. One się brały nie z tego, że Jarosław Kaczyński obiecał 4 tys. podstawy, nie z tego, że Mateusz Morawiecki podnosił pensję minimalną, tylko brały się właśnie z konkurencji, czyli z przedsiębiorczości. W związku z czym, przedsiębiorczość to jest bardzo szeroki temat, który prowadzi nas do dobrobytu dla każdego – i dla tych, którzy prowadzą firmę, i dla tych, którzy przedsiębiorcami nie są.
nie znaleziono odpowiedzi na dane hasło
Niezależny prezydent dzięki instytucji veta i inicjatywie ustawodawczej może być istotnym ośrodkiem władzy, która zmusi partie w Sejmie do wypracowania kompromisowych rozwiązań. Wobec tak ogromnie niszczącego sporu w polskim Sejmie, Prezydent nie może stać po żadnej stronie konfliktu, musi stać po stronie obywateli i domagać się, by ich reprezentanci zaczęli pracować i wypracowywać korzystne dla Polaków i akceptowalne kompromisy.
nie znaleziono odpowiedzi na dane hasło
Unowocześnienie, a właściwie stworzenie na nowo polskiego systemu obrony przeciwlotniczej.
Prezydent powinien mówić jasno – rząd nie ma swoich pieniędzy, pieniądze publiczne pochodzą z podatków i największe obciążają obywateli, którzy myślą że nie płacą żadnych podatków[sic]. Podatki są możliwe do ściągania w kwotach zapewniających wzmacnianie Polski, tylko jeśli przedsiębiorczość obywateli jest uwolniona, kiedy każdy kto chce prowadzić firmę w państwowej administracji znajduję sługę, który mu pomaga a nie mnoży zagrożenia dla jego działalności. Przedsiębiorczość musi być stawiana na najwyższym piedestale w państwie. Bycie przedsiębiorczym obywatelem to większy zaszczyt niż jakakolwiek funkcja władzy i administracji państwowej.
Ja i Demokracja Bezpośrednia postulujemy zdecydowanie zwiększenie faktycznej roli demokracji bezpośredniej w Unii Europejskiej. Jeżeli te państwa faktycznie mają pogłębiać integrację europejską, to musi następować integracja nie tylko na poziomie prawnym i administracyjnym, ale również na poziomie społecznym. Europejczycy muszą zacząć widzieć wspólny interes i najlepszą formą wyrażania tej wspólnej decyzji byłyby właśnie referenda ogólnoeuropejskie.
Źródła
 1. Deklaracja Niepodległości Niezależnego Prezydenta
  https://tanajno2020.pl/
  dostęp z 3.06.2020
 2. Kandydat na Prezydenta Wybory 2020 Tanajno https://www.youtube.com/watch? v=8yqrO9Ds3Sg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2DsD07l_n3QtRk_brkNorO71bV4uJ6wF_Iy uYboBSty1tHBE_Bv4AX_Dg/
  dostęp z 3.06.2020
 3. Paweł Tanajno kandydat na prezydenta
  https://www.youtube.com/watch?v=29H8bXDJ54U
  dostęp z 3.06.2020
 4. Paweł Tanajno – hangout z kandydatem na prezydenta RP https://www.youtube.com/watch? v=gV-c0AokdNg
 5. Ankieta jak debata, czyli wszystko, co chcielibyście wiedzieć o poglądach kandydatów na prezydenta – https://fakty.tvn24.pl/fakty-ekstra,52/ankieta-jak-debata-czyli-wszystko-co- chcielibyscie-wiedziec-o-pogladach-kandydatow-na-prezydenta,538295.html
  dostęp z 3.06.2020
Uznany za zarejestrowanego 8 czerwca 2020 r.

Trzaskowski Rafał Kazimierz

Informacje
 • Lat 48
 • wykształcenie wyższe politologiczne
 • wykonujący zawód pracownika samorządowego, miejsce pracy: Urząd m.st. Warszawy
 • zamieszkały w Warszawie
 • członek Platformy Obywatelskiej
Program
(…) wszystkim należy się szacunek. Że słabszym trzeba pomóc. Że wszyscy muszą mieć udział w naszym wspólnym sukcesie. To była dobra diagnoza i trzeba to im oddać. Jaka była recepta? Receptą było 500 plus. Niektórzy z nas krytykowali ten program, ale ten program jest słuszny. On pozwolił ludziom się odnaleźć w nowej rzeczywistości, trzeba to przyznać. Jest to absolutnie niezbywalny filar naszej polityki społecznej. I to było dobre posunięcie, dobry ruch.
Dziś o pracę się boimy. Pandemia COVID-19 spowodowała, że wielu Polaków z dnia na dzień ją straciło. Kryzys uderzył w osoby, które przez wiele lat pieczołowicie budowały swoje kariery lub rodzinne przedsiębiorstwa, duże i małe firmy. Dlatego priorytetem państwa musi być pomoc osobom, które ze względu na COVID-19 straciły pracę lub im to grozi. Z drugiej strony państwo musi chronić tych, którzy pracę dają, a więc przedsiębiorców, w tym małe, indywidualne i rodzinne firmy. Podstawowa zasada, która powinna przyświecać rządzącym, to nie przeszkadzać, nie utrudniać i nie obciążać polskich przedsiębiorców kolejnymi obowiązkami. W tych szczególnych czasach państwo tym bardziej powinno warunki, w jakich działają polskie firmy, uczynić bardziej przewidywalnymi.
Społeczeństwo jest sprawiedliwe, gdy o sukcesie życiowym decydują talent i wysiłek, a nie pochodzenie, majątek czy dostępność dobrych szkół w okolicy. Jeśli nie zapewniamy równych szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, tracimy wybitne jednostki, którym nie było dane urodzić się we wspierających i zamożnych rodzinach. Utrata zdolnych ludzi prowadzi do spadku innowacyjności i wolniejszego rozwoju w przyszłości. Należyta edukacja daje obywatelom kompetencje niezbędne do dobrego życia. Jest warunkiem zdrowego społeczeństwa, w którym ludzie są autonomiczni, kreatywni i przedsiębiorczy. Ostatnie miesiące uświadomiły nam, jak bardzo nasz obecny system edukacji nie spełnia tych oczekiwań. Systemowe braki przełożyły się na ciężki kryzys w czasie pandemii. Wielu uczniów zostało wykluczonych z edukacji zdalnej, ciężar realizacji programu w tych nadzwyczajnych warunkach w znacznej mierze przerzucono na rodziców.
Zwracamy się do rządu o to, żeby uelastycznił nasze finanse [samorządów]. To jest interes nas wszystkich, żeby samorządy mogły kontynuować swoje inwestycje, bo bez tych inwestycji zapaść gospodarcza będzie jeszcze większa.
Nowa polityka, którą proponuję, musi dawać odpowiedź na największe cywilizacyjne zagrożenie – zmiany klimatyczne. Ich skutki widzimy już dziś: orkany, gwałtowne ulewy, pożary, bezśnieżne zimy, wysychające rzeki i jeziora, dotkliwe upały latem. Polska jest dziś zagrożona suszą, brakiem wody. Susza to mniejsze plony oraz wzrost cen żywności, który odbija się na budżecie każdego gospodarstwa domowego. Jeżeli nie zatrzymamy destrukcji środowiska naturalnego, okradniemy nasze dzieci z przyszłości. Środowisko powinno być pielęgnowane, a nie wyzyskiwane.
Myślę, że w polskim systemie jest miejsce dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Ale te wojska muszą służyć konkretnym celom, jak na przykład Gwardia Narodowa w USA. Trzeba docenić patriotyzm młodych ludzi, którzy chcą angażować się w sprawy obronności kraju. Tylko trzeba to robić z głową.
Trwa kryzys. Liczba bezrobotnych w Polsce zbliża się do 1 mln. Tymczasem partyjni nominaci zarabiają krocie w spółkach, których głównym celem jest często przede wszystkim nabijanie ich kieszeni. To po prostu nieprzyzwoite – szczególnie w tym czasie, gdy wielu Polaków musi oszczędzać na wszystkim i boi się o swoją przyszłość na najbardziej podstawowym poziomie. To bulwersujące także dlatego, że w swoim stylu obecna ekipa naciąga przepisy w taki sposób, aby obchodzić ustawę kominową – ustawę, której założeniem było właśnie ukrócenie horrendalnie wysokich pensji i premii w spółkach państwowych czy samorządowych. Dlatego proponuję ustawę skromnościową. Koniec z obchodzeniem ustawy kominowej. Koniec z kolejnymi “wyjątkami” dla budowania fortun partyjnych kolegów.
Mamy dość chaosu w państwie, mamy dość dzielenia Polaków, mamy dość konieczności protestowania w obronie kolejnych niszczonych wartości i instytucji. Chcemy iść do przodu, budować wspólnotę i silne państwo, które nie zostawia swoich obywateli w trudnych chwilach!
Źródła
 1. Oficjalna strona internetowa kandydata https://www.trzaskowski2020.pl/
 2. Oficjalna strona internetowa kandydata https://www.trzaskowski2020.pl/wystapienia/48-przemowienie-z-miasta-o-przyszlosci-10 dostęp: 10.06.2020
 3. Materiał Onet Rano https://www.youtube.com/watch?v=21z6FBUAJ40 dostęp z 10.06.2020
 4. Briefing z Solca Kujawskiego https://www.facebook.com/watch/live/?v=626214187977433&ref=watch_permalink dostęp z 10.06.2020
 5. Newsweek https://www.rp.pl/Wybory-prezydenckie-2020/305249959-Rafal-Trzaskowski-Porazka-Dudy-to-koniec-wladzy-PiS.html dostęp z 10.06.2020
 6. https://www.trzaskowski2020.pl/wystapienia/47-przemowienie-z-miasta-o-przyszlosci-9
 7. Twitter Rafała trzaskowskiego https://twitter.com/trzaskowski_ dostęp z 10.06.2020

Zgłoszony

Witkowski Waldemar Włodzimierz

Informacje
 • Lat 66
 • wykształcenie wyższe
 • wykonujący zawód zarządcy, miejsce pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego
 • zamieszkały w Poznaniu
 • członek Unii Pracy
Program
Konieczne jest podjęcie działań kierunkujących politykę mieszkaniową na budowę tanich mieszkań socjalnych współfinansowych ze środków rządowych, a mianowicie: lokali przeznaczonych przede wszystkim dla rodzin o niskich dochodach w celu zakupu pierwszego lokalu na własność. Dochód uzyskiwany przez te osoby nie powinien przekraczać progów ustalonych ustawowo.

Siedmiogodzinny dzień pracy bez obniżenia wynagrodzenia.  Uproszczenie wszelkich rozliczeń budżetowych, zmniejszenie kosztów pracy, poprawa konkurencji firm, likwidacja patologii zatrudniania pracowników na „księżycowych” warunkach, gdyż każdy etat ma ten sam koszt bez względu na jego formę prawną, zwiększenie odpowiedzialności dobrze zarabiających obywateli za swój przyszły los, – możliwości aktywizacji rynku pracy.

W globalnej gospodarce inwestycja w edukację jest konieczna dla wyrównania szans, rozwoju osobistego, tworzenia miejsc pracy i poziomu życia. Edukacja jest najważniejszą inwestycją w człowieka i zacząć ją trzeba od edukacji przedszkolnej. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej ma wpływ na stan edukacji w Polsce, więc domagamy się finansowania jej przez Państwo w ramach subwencji oświatowej.

Uważamy za konieczne powołanie organu doradczego w postaci Krajowej Rady Polityki Społecznej składającej się z przedstawicieli: nauki (samodzielni pracownicy nauki), organizacji pozarządowych i samorządów.
Rezygnacja z węgla do celów domowych. Popieranie elektromobilności. Ochrona wód opadowych.
Ze względu na czas bezpieczeństwo publiczne musi być przygotowywane na poziomach: prognostycznym (15 – 100 lat), strategicznym (15 lat), taktycznym (5 lat) i operacyjnym (rok i krócej). Ważną rolę w tym postępowaniu odgrywa prognozowanie, które może mieć charakter długoterminowy (60-100 lat), średnioterminowy (30-60 lat) i krótko terminowy (15-30 lat).
Zwiększenie dochodów budżetu winno nastąpić w wyniku: (m.in.:) całkowitej likwidacji przymusowych składek emerytalnych odprowadzanych do OFE. W systemie tym państwo polskie oddało należne mu pieniądze w ręce prywatnych właścicieli, u których zadłuża się pożyczając miliardy. Pierwsze emerytury z OFE wypłacone po 10 latach oszczędzania wyniosły średnio 65 zł miesięcznie, zaś najniższe – 14 złotych. Zatem utrzymanie systemu OFE w obecnym kształcie prowadzi do nędzy i pauperyzacji przyszłych emerytów, a nie do ich godnego życia.
Uczestnicząc w kształtowaniu nowych relacji musimy pamiętać, że od nas zależy udział w osiąganiu celów i skali integracji. W innym przypadku będą powstawały animozje i wzajemna chęć wyniszczania się. Istniejące we wnętrzu zbiorowości ludzkiej obrzeża współdziałania umożliwiają szybszy intelektualny rozwój i uczą rozumienia różnorodnych procesów wewnątrz naszej zbiorowości.
Źródła
 1. Strona kandydata https://witkowski2020.pl/program-wyborczy dostęp z 24.06.2020
 2. O godne życie i integrację społeczną https://uniapracy.org.pl/images/Program_UP.pdf dostęp z 24.06.2020
Uznany za zarejestrowanego 8 czerwca 2020 r.

Żółtek Stanisław Józef

Informacje
 • Lat 64
 • wykształcenie średnie
 • miejsce pracy: własna działalność
 • zamieszkały w Krakowie
 • członek Kongresu Nowej Prawicy oraz Polexitu
Program
Rodzice biologiczni będą decydować i odpowiadać za swoje dzieci. W wypadku braku rodziców biologicznych lub ich niewydolności funkcje te przejmie wyznaczony przez Sąd Opiekun Prawny. Osoby pragnące sformalizować swój związek małżeński, będą to mogły robić w miejscach i instytucjach wedle własnego wyznania, przekazując tę informację Państwu jedynie w celach spadkowych. Ponadto każda osoba będzie mogła dodatkowo wskazać kto ma prawo do informacji o niej (szpitale itp.). Adopcja dzieci będzie możliwa tylko przez pełnoletnich: kobietę i mężczyznę deklarujących rodzicielstwo i współodpowiedzialność prawną za przyjmowane w opiekę dziecko. Przywrócimy rodzicom pełnię możliwości wychowywania dzieci i decydowania o ich edukacji i sposobie ochrony zdrowia.

Ochrona wolnego rynku.

Sprywatyzujemy oświatę, rodzicom i osobom dorosłym zostawimy wybór w sprawie sposobu kształcenia swoich dzieci i siebie. Zachowamy odpowiednio długi okres przejściowy. W trakcie okresu przejściowego wolność wyboru ośrodka kształcenia na poziomie podstawowymi średnim zostanie oparta na formule bonu oświatowego. Uczelnie wyższe sprywatyzujemy bez okresu przejściowego.
Odchudzimy strukturę samorządów jednocześnie przekazując gminom wiele obecnych kompetencji państwa. Zlikwidujemy powiaty i sejmiki wojewódzkie, a ich kompetencje przejmą gminy, które otrzymają większą autonomię – będą mogły ustalać własne przepisy, pod warunkiem nadrzędności prawa państwowego. Autonomia nie oznacza suwerenności. Próby ustanowienia suwerenności lub oderwania ziem od Rzeczpospolitej będą stanowczo zwalczane. Państwo, jako strażnik wolności obywatelskich (patrz pkt. 1) będzie bronić ludzi przed uciskiem ze strony samorządów.
Oczywistym jest, że Polska winna dążyć do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej poprzez wykorzystanie własnych złóż (węgiel, gaz łupkowy) i poprzez odrzucenie tej unijnej oszukańczej polityki klimatycznej.
Zwiększymy wydatki na wojsko, policję i służby specjalne. Dotyczyć to bedzie zarówno żołdu, jak i nakładów na sprzęt i wyszkolenie. WOJSKO ZAWODOWE – Sprawne, wyszkolone, doposażone i dobrze opłacane wojsko zawodowe pokona 5 razy liczniejsze (i dzięki temu biedniejsze i niesprawne) wojsko z poboru. Powszechne szkolenie wojskowe (niekoszarowe) dotyczyć będzie wyłącznie mężczyzn w wieku szkolnym (18-24 lat). Z przeszkolonych ochotników można będzie tworzyć wojska obrony cywilnej wzorowane na szwajcarskim odpowiedniku.
Zniesiemy, jako szczególnie szkodliwe, podatki dochodowe: PIT, CIT i podatki od spadków i darowizn oraz umów kupna-sprzedaży. Zniesienie tych podatków doprowadzi do obniżenia kosztów utrzymania rodziny, obniżenia cen towarów i usług oraz zwiększenia na nie popytu, a przez to do rozwoju gospodarczego. Obniżymy podatek akcyzowy oraz VAT do minimalnej stawki określonej przez UE – w przypadku VAT na poziomie 15%. Obniżenie tych i innych podatków doprowadzi do rozwoju gospodarczego jak w pkt. 5 poniżej.
Ja i Demokracja Bezpośrednia postulujemy zdecydowanie zwiększenie faktycznej roli demokracji bezpośredniej w Unii Europejskiej. Jeżeli te państwa faktycznie mają pogłębiać integrację europejską, to musi następować integracja nie tylko na poziomie prawnym i administracyjnym, ale również na poziomie społecznym. Europejczycy muszą zacząć widzieć wspólny interes i najlepszą formą wyrażania tej wspólnej decyzji byłyby właśnie referenda ogólnoeuropejskie.
Źródła
 1. Debata Prezydencka 2020
  https://www.youtube.com/watch?v=B-JkbvOgdLE&feature=youtu.be&t=3976
 2. Wybory prezydenckie 2020. Stanisław Żółtek – program, postulaty, partia
  https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,143907,25937501,wybory-prezydenckie-2020- stanislaw-zoltek-program-postulaty.html
  dostęp z 3.06.2020
 3. Strona kandydata https://stanislawzoltek.pl/program/ dostęp z 25.06.2020
Uznany za zarejestrowanego 8 czerwca 2020 r.
Lista kandydatów jest zgodna z wykazem opublikowanym przez Państwowa Komisję Wyborczą. Informacje będą aktualizowane na bieżąco.
https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1591847262_wykaz-zgloszonych-kandydatow.pdf – dostęp 12.06.2020