na wybory

Kandydaci i ich programy​

Wszystkie informacje pochodzą z oficjalnych, ogólnodostępnych stron i serwisów komitetów wyborczych, pogłębionych o treści z oficjalnych wystąpień kandydatów. Zebraliśmy je dla Was z uwagą, maksymalnie obiektywnie przedstawiając w jednym miejscu, żebyście mogli wyrobić sobie zdanie. Powodzenia i Wam, i kandydatom.

Alfabetyczna lista kandydatów

Duda Andrzej Sebastian

Informacje
 • Lat 47
 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • zamieszkały w Warszawie
 • nie należy do partii politycznej
Program
Polacy muszą mieć pewność, że programy społeczne, jak 500+ czy 13. emerytura, które stały się częścią ich domowych budżetów, będą nadal wypłacane. (…) W trudnych czasach potrzeba polityków, którzy potrafili wywiązać się z obietnic. Państwo zaś potrzebuje koła zamachowego dla gospodarki. Programy społeczne, które zapowiedziałem w moim programie wyborczym z 2015 r., zostały zrealizowane podczas pierwszej kadencji, napędziły konsumpcję i sprawiły, że bogacili się nie tylko Polacy, ale urosła cała gospodarka.
Dobre funkcjonowanie gospodarki to nie tylko podtrzymywanie dobrej koniunktury, dzięki transferom do domowych budżetów Polaków, które napędzają konsumpcję. Polska potrzebuje planu, by ochronić się przed skutkami światowej pandemii, która uderzyła również w gospodarkę. W tym czasie potrzeba szybkich i skutecznych działań. Dzięki dobrej współpracy z rządem udało się przeprowadzić dwa etapy tarczy antykryzysowej, chroniącej przedsiębiorców i miejsca pracy. Na tym nie można zaprzestać. Jestem gotów wykorzystać swoje doświadczenie w drugiej kadencji mojej prezydentury.
Rozumiejąc, jak dużym obciążeniem jest początek roku szkolnego i związane z nim wydatki, wprowadzono program Dobry Start, w ramach którego na każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny przeznaczono jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Dobry Start to inwestycja w edukację polskich dzieci. Z programu skorzystało 4,4 mln uczniów i wydatkowano 1,3 mld zł.
Kluczowa jest spójność terytorialna, która zakłada równe szanse dla wszystkich Polaków, niezależnie od miejsca zamieszkania. Dostrzegając problem depopulacji, bardzo ważna staje polityka pobudzania wewnętrznego każdego z regionów. To właściwy kierunek rozwoju dla naszej gospodarki, który zamierzam dalej wspierać podczas mojej służby dla Rzeczypospolitej.

W dzisiejszych czasach równie ważne jak leczenie jest zapobieganie. Stąd program walki ze smogiem, który wspiera termomodernizację budynków jednorodzinnych, jak i na wymianę źródeł ciepła (na bardziej ekologiczne). Do 2029 r. przeznaczymy 103 mld zł dofinansowania, które zapewni Polakom ciepły dom i niższe rachunki. Dalszego rozwoju wymaga system gospodarowania odpadami, który, ze względu na regulacje zewnętrzne, odbija się negatywnie w rachunkach Polaków – w tym zakresie potrzeba mądrej polityki uwzględniającej również odpowiedzialność producentów za wytworzone produkty. Polska powinna być zielonymi płucami Europy. Dbajmy o nasze lasy. Nadal chcę wspierać program zalesiania.

Polska jest dzisiaj dostarczycielem i beneficjentem bezpieczeństwa sojuszniczego. Siły NATO i wojska amerykańskie powinny pozostać w naszym kraju i rozwijać swoją obecność, jako gwarancja współdziałania w obronie naszego kraju. Bezpieczeństwo ekonomiczne będę realizował poprzez wspieranie dywersyfikacji dostaw surowców do Polski, która ma szansę, już za kilka lat, całkowicie uniezależnić nas od jednego dostawcy, ale także poprzez rozwój własnych, regionalnych i europejskich zdolności produkcyjnych po to, by skrócić łańcuchy dostaw, co okazało się czynnikiem krytycznym w czasie pandemii. Będę także działał na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowotnego Polaków.

Dzięki polityce gospodarczej realizowanej w ostatnich latach, Polska awansowała jako pierwszy kraj z Europy Środkowo-Wschodniej do grona krajów rozwiniętych. Inwestycjom w społeczeństwo towarzyszył spadek długu publicznego oraz zmniejszenie deficytu budżetu państwa. Obserwowano systematyczne umacnianie polskiego złotego, co pozwalało polskim przedsiębiorstwom na efektywną międzynarodową wymianę handlową. Skutecznie uszczelniono system podatkowy i ograniczono lukę VAT, co nie tylko oznaczało dodatkowe wpływy do budżetu państwa, ale również wyrównanie szans na rynku dla uczciwych przedsiębiorców.

Wszystko to, co wydarzyło się w latach 2015-2020 było zapisane w moim poprzednim programie wyborczym. Mimo problemów zewnętrznych, takich jak pandemia, jesteśmy dziś, jako państwo, w znacznie lepszym punkcie wyjścia niż wtedy, gdy obejmowałem urząd. Odwiedzając, jako pierwszy prezydent, wszystkie powiaty, spotykam się z ludźmi i wiem, jak wiele jest jeszcze do zrobienia.

Źródła
 1. Strona kandydata https://andrzejduda.pl/program dostęp z 29.06.2020

Trzaskowski Rafał Kazimierz

Informacje
 • Lat 48
 • wykształcenie wyższe politologiczne
 • wykonujący zawód pracownika samorządowego, miejsce pracy: Urząd m.st. Warszawy
 • zamieszkały w Warszawie
 • członek Platformy Obywatelskiej
Program
Program „Rodzina 500+” jest stałą częścią polityki społecznej. Powinien on stać się podstawą do dalszych, szerszych działań mających na celu zapewnienie wszystkim Polkom i Polakom bezpieczeństwa godnego życia i równego startu – szczególnie osobom samotnie wychowującym dzieci, rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami i osobom bezrobotnym. Dla tych wszystkich grup 500+ to za mało. Zdaję sobie też sprawę, że bezpośrednie świadczenia nie wystarczą. Aby polskie społeczeństwo mogło się rozwijać, niezbędne są usługi publiczne na dobrym poziomie – żłobki i przedszkola, biblioteki, muzea i inne instytucje kultury. Potrzebny jest także kompleksowy program budowy mieszkań, nie tylko dla młodych.
Program „Praca dla młodych” – poprzez mobilne biura pracy służby zatrudnienia powinny docierać z ofertą pracy do wszystkich młodych osób, nie tylko zarejestrowanych w urzędach pracy, szczególnie mieszkańców wsi i małych miast. Otwarcie na start-upy – będę otwarty na współpracę ze start-upami i będę wspierał odważne projekty, nawet te wysokiego ryzyka, działające między innymi w obszarze technologii medycznych, technologii srebrnej gospodarki itd.
Społeczeństwo jest sprawiedliwe, gdy o sukcesie życiowym decydują talent i wysiłek, a nie pochodzenie, majątek czy dostępność dobrych szkół w okolicy. Jeśli nie zapewniamy równych szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, tracimy wybitne jednostki, którym nie było dane urodzić się we wspierających i zamożnych rodzinach. Utrata zdolnych ludzi prowadzi do spadku innowacyjności i wolniejszego rozwoju w przyszłości. Należyta edukacja daje obywatelom kompetencje niezbędne do dobrego życia. Jest warunkiem zdrowego społeczeństwa, w którym ludzie są autonomiczni, kreatywni i przedsiębiorczy. Ostatnie miesiące uświadomiły nam, jak bardzo nasz obecny system edukacji nie spełnia tych oczekiwań. Systemowe braki przełożyły się na ciężki kryzys w czasie pandemii. Wielu uczniów zostało wykluczonych z edukacji zdalnej, ciężar realizacji programu w tych nadzwyczajnych warunkach w znacznej mierze przerzucono na rodziców.
Więcej finansowej samodzielności dla samorządów – w ostatnich latach rząd nakładał na samorządy coraz więcej zadań, a jednocześnie zmniejszał ich dochody. Będę domagał się odwrócenia tego procesu. Zaproponuję wyższy udział samorządów w dochodach z podatku PIT i CIT oraz wprowadzenie bardziej elastycznych zasad zaciągania zobowiązań finansowych. W czasie kryzysu samorządy muszą mieć możliwość prowadzenia inwestycji, które w oczywisty sposób służą mieszkańcom: budowy nowych szkół i przedszkoli, nowych linii tramwajowych itp.
Nowa polityka, którą proponuję, musi dawać odpowiedź na największe cywilizacyjne zagrożenie – zmiany klimatyczne. Ich skutki widzimy już dziś: orkany, gwałtowne ulewy, pożary, bezśnieżne zimy, wysychające rzeki i jeziora, dotkliwe upały latem. Polska jest dziś zagrożona suszą, brakiem wody. Susza to mniejsze plony oraz wzrost cen żywności, który odbija się na budżecie każdego gospodarstwa domowego. Jeżeli nie zatrzymamy destrukcji środowiska naturalnego, okradniemy nasze dzieci z przyszłości. Środowisko powinno być pielęgnowane, a nie wyzyskiwane. Będę domagał się od rządu przyjęcia unijnego Zielonego Ładu dla Polski i rozpoczęcia stopniowego odchodzenia od węgla – najpóźniej do 2030 roku w ogrzewaniu domów i do 2040 roku w elektroenergetyce. W 2050 roku, zgodnie ze zobowiązaniem przyjętym przez pozostałe państwa UE, polska gospodarka osiągnie neutralność – bilans emisji gazów cieplarnianych wyniesie zero. Zawetuję każdą ustawę, która stałaby w sprzeczności z tymi celami. Jednym z podstawowych źródeł taniej energii powinny być duże instalacje OZE, w tym morskie farmy wiatrowe. Polski węgiel pozostanie w rezerwie strategicznej, potrzebnej dla energetycznego bezpieczeństwa kraju.
Jako prezydent będę stał na straży pozycji żołnierza, etosu służby i tradycji Wojska Polskiego. Konstytucyjne narzędzia nakładają na prezydenta szczególną odpowiedzialność za kadrową sytuację Wojska Polskiego. Będę zabiegał o to, aby powoływani przeze mnie szef Sztabu Generalnego i najważniejsi dowódcy dawali siłom zbrojnym gwarancję bezpartyjności, profesjonalnego przygotowania i stabilizacji personalnej. Każdy zwalniany ze służby żołnierz będzie mieć prawo odwołania się do prezydenta od decyzji kadrowej. Myślę, że w polskim systemie jest miejsce dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Ale te wojska muszą służyć konkretnym celom, jak na przykład Gwardia Narodowa w USA. Trzeba docenić patriotyzm młodych ludzi, którzy chcą angażować się w sprawy obronności kraju. Tylko trzeba to robić z głową.

Trwa kryzys. Liczba bezrobotnych w Polsce zbliża się do 1 mln. Tymczasem partyjni nominaci zarabiają krocie w spółkach, których głównym celem jest często przede wszystkim nabijanie ich kieszeni. To po prostu nieprzyzwoite – szczególnie w tym czasie, gdy wielu Polaków musi oszczędzać na wszystkim i boi się o swoją przyszłość na najbardziej podstawowym poziomie. To bulwersujące także dlatego, że w swoim stylu obecna ekipa naciąga przepisy w taki sposób, aby obchodzić ustawę kominową – ustawę, której założeniem było właśnie ukrócenie horrendalnie wysokich pensji i premii w spółkach państwowych czy samorządowych. Dlatego proponuję ustawę skromnościową. Koniec z obchodzeniem ustawy kominowej. Koniec z kolejnymi “wyjątkami” dla budowania fortun partyjnych kolegów.

 

Będę mobilizował rząd, aby zrezygnował z konfliktu z instytucjami unijnymi i większością państw członkowskich wokół praworządności oraz ze sporów ideologicznych. Polska jest piątym co do wielkości państwem w Unii Europejskiej i powinna w niej odgrywać rolę na miarę swojego potencjału, a rząd powinien mocno i świadomie włączyć się w kształtowanie przyszłości UE, a więc w budowę niskoemisyjnej i cyfrowej gospodarki UE.
Źródła
 1. NOWA SOLIDARNOŚĆ. Program Rafała Trzaskowskiego 2020 https://trzaskowski2020.pl/program#Mod194 dostęp z 29.06.2020
Lista kandydatów jest zgodna z wykazem opublikowanym przez Państwowa Komisję Wyborczą. Informacje będą aktualizowane na bieżąco.
https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1591847262_wykaz-zgloszonych-kandydatow.pdf – dostęp 12.06.2020